www.9778.com,威尼斯官方网站9778.com

威尼斯官方网站9778.comwww.9778.com2017年博士生复试成绩表

日期: 2017-05-19

 

 

威尼斯官方网站9778.comwww.9778.com2017年博士生复试成绩表

 

序号

专业

考生编号

姓名

材料审核

复试加权成绩

拟录取导师

备注

1

英语语言文学

92828

霍甜甜

66

81.2

陈世丹

 

2

英语语言文学

92830

胡元蕴

66

0

 

 

3

英语语言文学

92834

贾宏涛

63

77.8

代显梅

 

4

英语语言文学

92835

常智勇

63

67.2

陈世丹

 

5

英语语言文学

92837

陈灵子

72

88.5

郭军

 

6

英语语言文学

92838

李双双

61

76.4

 

 

7

英语语言文学

92841

郭琦

67

75

 

 

8

英语语言文学

92843

李璐

69

86.4

王建平

 

9

英语语言文学

92844

吕莉

67

76.3

 

 

10

英语语言文学

92847

王福禄

64

0

 

 

11

英语语言文学

92853

魏建国

61

85

朱源

 

12

英语语言文学

92855

阮诗芸

65

0

 

 

13

英语语言文学

92859

孙亮

62

0

 

 

14

英语语言文学

92861

聂汉林

62

63.3

 

 

15

英语语言文学

92862

赵燕娇

69

0

 

 

16

英语语言文学

92863

孙苏宁

65

75.9

 

 

17

英语语言文学

92866

师艺荣

61

77.7

 

 

18

英语语言文学

92867

王锦方

63

80.9

谢江南

 

19

英语语言文学

92871

杨昆

67

71.5

 

 

20

英语语言文学

92872

徐宏颖

73

0

 

 

21

英语语言文学

92883

侍怡君

69

84

杨敏

 

22

英语语言文学

92888

刘向辉

63

65.5

 

 

23

英语语言文学

92890

石婕

61

79.6

 

24

英语语言文学

92895

张龙艳

61

80.1

郭英剑

 

25

英语语言文学

92900

蒋雨衡

64

78.5

 

 

26

英语语言文学

92903

张星

61

82.5

王建华

 

27

英语语言文学

92909

魏新

63

87.7

张勇先

 

28

英语语言文学

92910

张格

63

77.1

 

 

29

英语语言文学

92913

赵瑞芳

70

77.3

 

 

30

德语语言文学

92920

韩璐璐

76

86.7

赵蕾莲

 

31

德语语言文学

92921

霍光

62

69.3

 

 

32

日语语言文学

92930

蔡春晓

69

85.9

 

 

33

日语语言文学

92931

翟会宁

77

86.2

李铭敬

 

34

日语语言文学

92935

朱越琦

69

90.1

张威

 

35

日语语言文学

92938

戴丽

68

86.1

张威

对口支援计划 

36

日语语言文学

92939

张静苑

70

0

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图